onsdag 28. oktober 2009

FRA ANGST TIL FRED

Du beveger deg i et hvelv
Det er mørkt.. Det er trist der inne
intet godt finn`s i ditt minne
Det er bare kulde og gys...
Du håper å se en strime av lys...
"Hvelvet" du er i , - det er deg selv.

Innenfor vegger kolde og grå
du vandrer omkring...
du går der... " i ring "...
Ingenting kommer inn til deg
og ut igjen finnes ingen veg.
Du kan ikke mer... Vil noen forstå ??

Nei... ingen kan "se" hvordan du lider
kneblet og bundet som aldri før...
du er blitt fanget i "angstens klør"
Du blir redd... Du roper det ut:
" Kan noen høre, så fri meg ut..."
Men muren er tett... på alle sider.

Plutselig åpnes en dør på klem...
en strime av lys skinner inn ...
I lyset skimter du Frelseren din ...
" Ikke vær redd, - Jeg er her, - hos deg ...
også når du ikke ser meg..."
Ord som gir fred... Et håp "stiger frem"...

Du lister deg ut .. Er du blitt "løst" ... ?
Nei ... angsten er ikke forsvunnet,
men livsgnisten ... den har du funnet
for du er ei alene ... du har jo en Far...
Han skal gå med når angsten deg tar
og følge når du trenger trøst ...


mai 1997.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar