onsdag 28. oktober 2009

DU VELSIGNER ...

Du Herre
velsigner
dem som stoler på deg

Du ligner dem
med et tre
ved en bekk

Røttene borer seg
dypere - og dypere ...

De når vannkilden ...

Sevjen strømmer gjennom grenene
gjør livet friskt...

Knopper brister -
Frukt er underveis !

Treet
Mennesket
er under din velsignelse, Herre.

(Jer.17.7-8.)


Jan.1999

DET VAR ... DET ER !

Det var en gang
det var slik det begynte
når englene sang
og gleden forkynte
" En Frelser er født i Davids stad"
og luften fyltes av englekvad.

Det var engang
at undere skjedde i mengdevis
De lamme sprang ...
Blinde så ... og sang Hans pris
Døve hørte ... Døde sto opp
Undere skjedde på sinn og kropp.

Det var en gang
når Pilatus bestemte ...
et kors de reiste, hvor Jesus de hang ...
men det var dog noe de glemte:
Jesu forsonende kjærlighet
overgikk korsets besværlighet

Det var en gang
at de la Ham i graven
Maria sørget, til graven sprang ...
Han var ikke der, men hun så Ham i haven ...

Det var ikke lenger en gang, men ER NÅ ...
HAN LEVER !! og er her for store og små.


2008

FRA ANGST TIL FRED

Du beveger deg i et hvelv
Det er mørkt.. Det er trist der inne
intet godt finn`s i ditt minne
Det er bare kulde og gys...
Du håper å se en strime av lys...
"Hvelvet" du er i , - det er deg selv.

Innenfor vegger kolde og grå
du vandrer omkring...
du går der... " i ring "...
Ingenting kommer inn til deg
og ut igjen finnes ingen veg.
Du kan ikke mer... Vil noen forstå ??

Nei... ingen kan "se" hvordan du lider
kneblet og bundet som aldri før...
du er blitt fanget i "angstens klør"
Du blir redd... Du roper det ut:
" Kan noen høre, så fri meg ut..."
Men muren er tett... på alle sider.

Plutselig åpnes en dør på klem...
en strime av lys skinner inn ...
I lyset skimter du Frelseren din ...
" Ikke vær redd, - Jeg er her, - hos deg ...
også når du ikke ser meg..."
Ord som gir fred... Et håp "stiger frem"...

Du lister deg ut .. Er du blitt "løst" ... ?
Nei ... angsten er ikke forsvunnet,
men livsgnisten ... den har du funnet
for du er ei alene ... du har jo en Far...
Han skal gå med når angsten deg tar
og følge når du trenger trøst ...


mai 1997.