mandag 15. mars 2010

DU KOMMER

Du kommer til oss i Ordet
men òg i vårt daglige virke
Du kommer ved kjøkkenbordet -
i skole - på jobb - eller kirke

Sted eller tidspunkt til tross
DU er der - for oss


Du kommer når vi ikke ønsker
at du skulle vite alt
Du vet hva vår tanke "pønsker"
og sier at valget er galt...

Det valg som vi nå vil ta -
forkludrer kallet DU ga.


Du kommer i ensomme stunder
Når "lysningen" ikke er nær, -
Nå alt føles som "det går under"
Da, - plutselig står du der,-

DU ser min ensomme veg
og kommer, - til meg.

DIN VILJE SKJE

Du lærte oss å be:
" La din vilje skje..
her, - på jorden som i himmelen.."
Du ser alt ondt, midt i vrimmelen.
Mens mennesker slåss, -
ser du i nåde til oss.

Derfor lærte du oss å be: -
" La din vilje skje
som i himmelen, -her på jorden.."
Alt kan bli i den beste orden, -
Når hat ombyttes med fred,
da fylles verden av kjærlighet.

Herre vi ber: " La din vilje skje.."
Slik at verden kan se -
at alt kan la seg forandre
når mennesker elsker hverandre.
Får DIN vilje skje, - vi vet
at jorden blir fylt av din kjærlighet.

onsdag 28. oktober 2009

DU VELSIGNER ...

Du Herre
velsigner
dem som stoler på deg

Du ligner dem
med et tre
ved en bekk

Røttene borer seg
dypere - og dypere ...

De når vannkilden ...

Sevjen strømmer gjennom grenene
gjør livet friskt...

Knopper brister -
Frukt er underveis !

Treet
Mennesket
er under din velsignelse, Herre.

(Jer.17.7-8.)


Jan.1999

DET VAR ... DET ER !

Det var en gang
det var slik det begynte
når englene sang
og gleden forkynte
" En Frelser er født i Davids stad"
og luften fyltes av englekvad.

Det var engang
at undere skjedde i mengdevis
De lamme sprang ...
Blinde så ... og sang Hans pris
Døve hørte ... Døde sto opp
Undere skjedde på sinn og kropp.

Det var en gang
når Pilatus bestemte ...
et kors de reiste, hvor Jesus de hang ...
men det var dog noe de glemte:
Jesu forsonende kjærlighet
overgikk korsets besværlighet

Det var en gang
at de la Ham i graven
Maria sørget, til graven sprang ...
Han var ikke der, men hun så Ham i haven ...

Det var ikke lenger en gang, men ER NÅ ...
HAN LEVER !! og er her for store og små.


2008

FRA ANGST TIL FRED

Du beveger deg i et hvelv
Det er mørkt.. Det er trist der inne
intet godt finn`s i ditt minne
Det er bare kulde og gys...
Du håper å se en strime av lys...
"Hvelvet" du er i , - det er deg selv.

Innenfor vegger kolde og grå
du vandrer omkring...
du går der... " i ring "...
Ingenting kommer inn til deg
og ut igjen finnes ingen veg.
Du kan ikke mer... Vil noen forstå ??

Nei... ingen kan "se" hvordan du lider
kneblet og bundet som aldri før...
du er blitt fanget i "angstens klør"
Du blir redd... Du roper det ut:
" Kan noen høre, så fri meg ut..."
Men muren er tett... på alle sider.

Plutselig åpnes en dør på klem...
en strime av lys skinner inn ...
I lyset skimter du Frelseren din ...
" Ikke vær redd, - Jeg er her, - hos deg ...
også når du ikke ser meg..."
Ord som gir fred... Et håp "stiger frem"...

Du lister deg ut .. Er du blitt "løst" ... ?
Nei ... angsten er ikke forsvunnet,
men livsgnisten ... den har du funnet
for du er ei alene ... du har jo en Far...
Han skal gå med når angsten deg tar
og følge når du trenger trøst ...


mai 1997.

torsdag 20. august 2009

BEFRIEREN

Det finnes vonde stunder
når det er lett å glemme
at Gud gjør store under,
- når ingenting vil stemme

Når "floken" er kompakt
og man vanskelig forstår,
da bruker Gud sin makt
- fordi Han alt formår

Når sinnet helt fortier,
og tanken sier "stopp"
da kommer vår Befrier
- og løser "floken" opp.

1997

Store føtter

Der er så mange store føtter
de tramper så hardt avsted
Tramper på spede og svake små røtter
som skulle få vokse i fred

Føtter som tramper, - de går kun SIN vei
de skal nok sin sti befeste
Hvordan de tramper, - bekymrer dem ei
de ser kun sitt eget beste

De "små" som ble liggende efter
forsøkte seg reise, - men var så forslått
Til sist var der slett ingen krefter.
De var trampet ned, - for godt !!

21.05.1997