onsdag 28. oktober 2009

DET VAR ... DET ER !

Det var en gang
det var slik det begynte
når englene sang
og gleden forkynte
" En Frelser er født i Davids stad"
og luften fyltes av englekvad.

Det var engang
at undere skjedde i mengdevis
De lamme sprang ...
Blinde så ... og sang Hans pris
Døve hørte ... Døde sto opp
Undere skjedde på sinn og kropp.

Det var en gang
når Pilatus bestemte ...
et kors de reiste, hvor Jesus de hang ...
men det var dog noe de glemte:
Jesu forsonende kjærlighet
overgikk korsets besværlighet

Det var en gang
at de la Ham i graven
Maria sørget, til graven sprang ...
Han var ikke der, men hun så Ham i haven ...

Det var ikke lenger en gang, men ER NÅ ...
HAN LEVER !! og er her for store og små.


2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar