mandag 15. mars 2010

DU KOMMER

Du kommer til oss i Ordet
men òg i vårt daglige virke
Du kommer ved kjøkkenbordet -
i skole - på jobb - eller kirke

Sted eller tidspunkt til tross
DU er der - for oss


Du kommer når vi ikke ønsker
at du skulle vite alt
Du vet hva vår tanke "pønsker"
og sier at valget er galt...

Det valg som vi nå vil ta -
forkludrer kallet DU ga.


Du kommer i ensomme stunder
Når "lysningen" ikke er nær, -
Nå alt føles som "det går under"
Da, - plutselig står du der,-

DU ser min ensomme veg
og kommer, - til meg.

DIN VILJE SKJE

Du lærte oss å be:
" La din vilje skje..
her, - på jorden som i himmelen.."
Du ser alt ondt, midt i vrimmelen.
Mens mennesker slåss, -
ser du i nåde til oss.

Derfor lærte du oss å be: -
" La din vilje skje
som i himmelen, -her på jorden.."
Alt kan bli i den beste orden, -
Når hat ombyttes med fred,
da fylles verden av kjærlighet.

Herre vi ber: " La din vilje skje.."
Slik at verden kan se -
at alt kan la seg forandre
når mennesker elsker hverandre.
Får DIN vilje skje, - vi vet
at jorden blir fylt av din kjærlighet.